Koper, 10. 9. 2021

 TISKOVNO SPOROČILO

Objavljen javni natečaj za najbolj ustvarjalno podjetniško idejo in njeno vključitev v tečaj tutorstva in mentorstva za nova podjetja na ciljnem območju projekta »Kreativni Inkubator Istra«.

 Spoštovani,

Italijanska unija, srednja šola Pietro Coppo iz Izole, Obalna samoupravna narodno skupnost italijanske narodnosti in Center za pospeševanje podjetništva Piran, v sklopu projekta: »Kreativni inkubator Istre: razvijanje podjetniške kulture in kreativnosti od učilnice do ustanovitve lastnega podjetja«, obveščajo da je so danes objavili javni natečaj za najbolj inovativno podjetniško idejo v okviru projekta »Kreativni inkubator Istre«.

Razpis je dostopen na spletni strani projekta www.incubatoreistria.eu , pod rubriko »Javni razpisi« in poteče 8. oktobra 2021.

Program usposabljanja je namenjen potencialnim podjetnikom (osebe s podjetniškimi idejami), povezanim v podjetniške skupine, ki imajo namen uresničiti svojo kreativno poslovno idejo. Najboljših šest predlogov, bodo vključeni v programa usposabljanja in mentorstva, z namenom zagona vsaj dveh novih podjetij na ciljnem območju Programa.

Dodatne informacije najdete na spletni strani projekta www.incubatoreistria.eu.

Z lepimi pozdravi,

Tajništvo IU

Sklic:

  • Operacija: »Kreativni inkubator Istre: razvijanje podjetniške kulture in kreativnosti od učilnice do ustanovitve lastnega podjetja«, št. pogodbe o dotaciji sofinanciranja: C2130-21-330005, sklenjena med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti Italijanska unija, se izvaja v okviru Javnega poziva LAS Istre, za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v letu 2019, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020.
  • Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  • Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020«, prednostna osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, tematska cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategije razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifična cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS«.