Koper, 07. 10. 2021

 TISKOVNO SPOROČILO

Podaljšan rok oddaje za udeležbo na javni natečaj za najbolj ustvarjalno podjetniško idejo v okviru projekta »Kreativni Inkubator Istra«.

Spoštovani,

Italijanska unija, srednja šola Pietro Coppo iz Izole, Obalna samoupravna narodno skupnost italijanske narodnosti in Center za pospeševanje podjetništva Piran, v sklopu projekta: »Kreativni inkubator Istre: razvijanje podjetniške kulture in kreativnosti od učilnice do ustanovitve lastnega podjetja«, obveščajo da je rok oddaje prijavnic za javni natečaj za najbolj inovativno podjetniško idejo v okviru projekta »Kreativni inkubator Istre«, podaljšan do ponedeljka, 25. oktobra 2021 (do 12.00 ure).

Razpis je dostopen na spletni strani projekta www.incubatoreistria.eu , pod rubriko »Javni razpisi«.

Program usposabljanja je namenjen potencialnim podjetnikom (osebe s podjetniškimi idejami), povezanim v podjetniške skupine, ki imajo namen uresničiti svojo kreativno poslovno idejo. Najboljših šest predlogov, bodo vključeni v programa usposabljanja in mentorstva, z namenom zagona vsaj dveh novih podjetij na ciljnem območju Programa.

Dodatne informacije najdete na spletni strani projekta www.incubatoreistria.eu.

Z lepimi pozdravi,
Tajništvo IU

Sklic:

  • Operacija: »Kreativni inkubator Istre: razvijanje podjetniške kulture in kreativnosti od učilnice do ustanovitve lastnega podjetja«, št. pogodbe o dotaciji sofinanciranja: C2130-21-330005, sklenjena med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti Italijanska unija, se izvaja v okviru Javnega poziva LAS Istre, za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v letu 2019, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020.
  • Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  • Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020«, prednostna osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, tematska cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategije razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifična cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS«.